• Пролетно почистване

    Като добри стопани, на 03.04.2013 г. учениците от спортовете борба и спортна стрелба направиха пролетно почистване на прилежащите площи към тренировъчните зали в района на училището. Почистването се извърши под ръководството на учителите им по спортна подготовка- Александър Александров, Евгения Звискова и Стамат Марков.