• Нов компютърен кабинет

    През 2012 г. Спортно училище"Васил Левски" спечели национален проект "ИКТ в училище" към МОМН за оборудване на нов компютърен кабинет с 15 терминални станции. Кабинетът е обновен изцяло.