• Открит урок

    На 03.04.2013г. в VІ б клас на Спортно училище „Васил Левски” гр. Пловдив бе изнесен открит урок по информационни технологии на тема „Анимация”. Урокът бе проведен от г-жа Евгения Цочева, чрез използването на образователен софтуер „HP Classroom manager” . Гости на урока бяха Венета Табакова - Старши експерт по информатика и информационни технологии, учители по ИТ и информатика от други училища, ръководството на училището и колеги.