• Патронен празник

    На 19.02.2017 г. Спортно училище „Васил Левски”,град Пловдив проведе традиционния си патронен празник. Присъстваха бивши и настоящи възпитаници на училището, преподаватели, възпитатели и учители по спорт. Бяха връчени специалните награди на десетте най-добри спортисти и техните учители по спортна подготовка за 2016 година. Бяха обявени и имената на наградените колеги за изминалата 2016година: Янка Николова - Главен учител по БЕЛ, Мария Илиева -старши възпитател и Владимир Генов - учител по СП.